سامانه گستران رایمند

ماشین های ابزار مخصوص

  شرکت سامانه گستران رایمند در شاخه ماشین سازی با جهت گیری ماشین ابزارهای مخصوص فعال وزمینه های اصلی فعالیتهای این شرکت شامل موارد زیر است:

1-      مجموعه ماشین های ابزار خطوط تولید مخازن تحت فشار بخصوص مخازن CNG.

2-      ماشین های اسپینینگ گرم Hot Spinning Machine.

3-      ماشین های اسپینینگ سرد Cold Spinning Machine.

4-      ماشین های مخصوص ابزار NC و CNC.

5-      ماشین های متال فرمینگ از قبیل Roll Forming, Tube Drawing, Ironing, . . . .

6-      ماشین های مخصوص آزمایشگاهی مکانیک و متالوژی

7-      وماشین های مخصوص دیگر به سفارش


  • طراحی و ساخت ماشین های هات اسپینینگ
  • فلو فرمینگ
  • ماشین های cnc 
  • ماشین های تست آزمایشگاهی 

اخذ سفارشات برای ماشین های مخصوص